RehabiliteringRehabilitering av blokk A

10.06.2005

Vi viser til innlegg i gjesteboka om når stillasene vil være tatt ned foran blokk A. Rehabiliteringen av blokk A vil foregå i juni og juli og etter planen være ferdig primo august.

Les mer