Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

RehabiliteringTidlig oppstart - rehabilitering av vestfasaden

10.05.2005

Forhåndsvarsel til alle beboere i blokk A

RehabiliteringDet har kommet ønske fra barnehagen om at mest mulig av rehabiliteringen av blokk A bør gjennomføres mens barnehagen er sommerstengt - det vil si i juli måned.

Styret finner denne endrede framdriftsplan meget hensiktsmessig og har gitt klarsignal for å igangsette rehabiliteringen på denne bakgrunn. Ved tidligere oppstart betyr det at arbeidet også avsluttes tidligere neste vår.

Entreprenøren har kapasitet og starter oppussingen av blokk A i månedsskiftet mai/juni. Rehabilitering av blokk A vil foregå i juni og juli og etter planen være ferdig primo august.

Dette er også et forhåndsvarsel om at sameierne/beboerne i blokk A må:

NB! Dersom dette ikke fjernes på forhånd vil entreprenøren fjerne dette for sameierens/beboerens regning og risiko. Dette tilleggsarbeidet vil bli belastet den enkelte sameier/seksjon. Det bør ikke påregnes at noen planter «overlever» under arbeidet. Arbeidet med å fjerne dette må være avsluttet innen 23. mai 2005.


Styret anbefaler derfor ikke at det plantes/males/pyntes på terrassene/balkongene i blokk A før etter at rehabiliteringen er ferdig - i august.

Terrasse/balkong vil ikke kunne benyttes mens rehabiliteringen pågår.

Entreprenøren vil demontere/montere alle markiser, samt merke og lagre markisene mens rehabiliteringen pågår.

Styret beklager at informasjonen om endringen i fremdriftsplanen kommer såpass sent, men denne muligheten dukket opp under kontraktsforhandlingene og er et ønske fra barnehagen.

Ytterligere informasjon vil bli gitt etter hvert.

SGT 10. mai 2005

Med vennlig hilsen
Styret