JuletrefestJuletrefest?

01.12.2004

Sameiet har en tradisjon om å arrangere juletrefest. Hittil har det vært Barne- og ungdomsgruppa som har vært den praktiske tilretteleggeren av denne hyggelige familiesammenkomsten. For tiden er BUG nede i en liten bølgedal.

Styret oppfordrer nye foreldre om å ta opp denne hansken! Ta kontakt med Birgitte eller Nina i styret for nærmere informasjon.