PengerVi har spart penger!

26.01.2004

Sameiet har tilsammen spart kr 222.500,- eller kr 618,- pr seksjon i gjennomsnitt på strømmen. Årsaken er at sameiet har inngått fastavtale på strømmen, mens nettleien er variabel. Avregningsbeløpet totalt er 61,2 øre pr kwh.

Les mer om strømprisene i 2003