InformasjonStyret Informerer

Oversikt over øvrige utgaver

Nr. 4 - 2003/2004

  1. Styremøteplan for vinteren og ordinært sameiemøte
  2. Rehabilitering - terrassegulv og vestfasaden
  3. Nytt fra hjemmesiden
  4. Oppussing av vestfasaden - konsultativt råd
  5. Rimeligere Internett via bredbånd
  6. Aerobickurs
  7. Lønnsomt med fast strømpris i 2003
  8. Kr. 5,7 mill på vedlikeholdsfondet

1. Styremøteplan for vinteren og ordinært sameiemøte

Styret avholder normalt ett styremøte hver måned. Møteplanen for vinteren er følgende: torsdag 19. februar og 26. mars. Dette til de beboere/sameiere som har et eller annet de gjerne vil at styret skal behandle på styremøte.

Det ordinære sameiermøte (årsmøte) vil bli avholdt i sameiestua 29. april 2004. Sameiere som har forslag de ønsker skal bli tatt opp på sameiermøtet, må fremsette sine forslag skriftlig til styret innen 25. mars kl 17:00. Forslagene kan legges i Styrekontorets postkasse i døren i 1. etg. mellom blokkene B og C.

2. Rehabilitering - terrassegulv og vestfasaden

Det er ca 30 år siden terrassehuset ble bygget, og det er ennå ikke registert lekkasje fra noe der terrassegulvet er originalt. Imidlertid har det oppstått lekkasje fra gulv som tidligere er blitt rehabilitert med nye fliser av seksjonseier. Fire slike gulv ble satt i stand med ny membran og fliser sist høst. Pris pr gulv var ca kr 70.000,-.

Det er utarbeidet arbeidsbeskrivelse (spesifikasjon) for hvorledes rehabiliteringen skal utføres, bl.a. må blomsterkassen flyttes slik at helsveiset membran kan legges under blomsterkassebeina og frem til forkant av terrassen. Det blir lagt støp på området under kassen slik at vannet renner mot sluk. Når dette gjøres i henhold til Sameiets vedtekter betaler sameier 85% og Sameiet 15% av kostnaden. De fleste terrasser ligger slik til at arbeidet (transport av materiale) må gjøres gjennom leiligheten. Det kan føre med seg noe søl og bryderi mens det står på og jobben utføres på 4-5 dager. Som slitebelegg kan sameier velge mellom fliser, tregulv eller betongheller. Det vil være en prisforskjell mellom alternativene, men den blir ikke kjent før anbud/tilbud er innhentet.

De sameiere som ønsker/vurderer å rehabilitere sine terrassegulv i år må registere seg på styrekontoret innen 15. februar, slik at tilbud kan innhentes. Arbeidene kan begynne så snart det våres.

Rehabilitering av vestfasaden ble utsatt til år 2005/2006 - f.eks. blokk E og D i 2005 og blokkene C, B og A i år 2006. Andre fremdriftsplaner kan også vurderes. Alle vestvendte flater og terrassesidevegger vil bli rengjort, betongskader utbedret, synlige armeringsjern vil bli korrosjonbeskyttet og tildekket og vestvendte flater vil bli påført impregnering/maling. Terrassesideveggene vil bli malt etter nærmere avtale med den enkelte sameier.

Konsulent har spesifisert prosjektet i stor detalj for å oppnå sammenlignbare priser, tilbud har vært innhentet, vurdert og anbefalt for Sameiet. Prosjektet må gjennomføres via stillaser. Det var styrets forutsetning at entreprenør skulle utføre prosjektet uten innslag av dugnad fra sameiernes side.

Rehabilitering av terrassegulv har ikke vært inkludert i vestfasadeprosjektet. Det er grunner for å utsette gulvene til oppussing av vestfasaden er avsluttet og mens stillaset fremdeles er på plass. Tilgang til terrassen blir da fra stillaset, og en slipper å gå gjennom leiligheten med alt materiale. Om en slik handlingsplan skulle ha noen innvirkning på pris pr. terrassegulv er usikkert, siden dette er en separat operasjon utført av en annen type fagarbeidere.

Da det er flere terrassegulv i Sameiet som allerede er rehabilitert, og det er mange gulv som er i meget god stand er det klart at mange sameiere vil vente i flere år før de gjør noe med sitt terrassegulv. For de som ønsker å få gjort noe i denne sammenheng, må dette koordineres med den øvrige rehabilitering, slik at stillaset ikke blir stående i unødvendig lang tid etter at vestfasaden er ferdig.

Sameiere som ønsker/vurderer å rehabilitere sin terrasse i forbindelse med oppussingen av vestfasaden bør registere seg på styrekontoret - også innen 15. februar - bare for å kartlegge interessen for ideen. Endelig påmeldingsdato vil selvsagt ikke bli før en anbuds-/tilbudsrunde blir aktuelt.

Vi minner om at ingen kan si hvor lenge de originale terrassegulv vil holde seg tette. Hvis/når det oppstår lekkasje fra et slikt gulv, vil eieren bli pålagt å rehabilitere sitt gulv og selv bekoste reparasjonen med 85% og sameiet med 15% av kostnaden. Eventuelle følgeskader dekkes av sameiet med mindre sameieren ikke har fulgt foreskrevet fremgangsmåte eller på annen måte opptrådt grovt uaktsomt (se Sameiebokas Kapittel 3 §4b)

3. Nytt fra hjemmesiden

Siden siste Styret Informerer har det vært lagt ut 16 forskjellige informasjoner og nyheter på Sameiets hjemmeside. Noen av disse følger:

Batman besøker sameiet

[17.12.2003] Styret har mottatt denne informasjonen: «Lørdag natt - kl 0435 - var jeg ved kjøkkenbenken for å drikke litt vann. I høyre hjørne på terrassen stod det plutselig en høy, slank mann kledd i mørk batman-drakt. Med lommelykt feide vedkommende over stuen, og fikk nok øye på meg som stod der i lysstrålen. Jeg tok et par skritt, og da forsvant mannen raskt over til neste terrasse. En vemmelig opplevelse.» Styret oppfordrer sameierne til å ringe politiet dersom man opplever slike batman-besøk.

Populært overnattingssted

[12.01.2004] Korridoren har blitt et populært sted å sove. Flere ganger den siste tiden har avisbudet funnet sovende personer i korridoren. Styret vet ikke om det er beboere i sameiet som har glemt nøkler, eller om det er utenforstående som synes korridorene er et greit sted å få noen timers søvn. Uansett - dette er ikke akseptabelt. Styret tar gjerne imot forslag til mulige løsninger.

Inngang DE pusses opp

[08.01.2004] I løpet av kort tid vil inngangspartiet i DE få en aldri så liten overhaling. Tak og vegger vil bli malt. Dermed blir DE-inngangen på nivå med de øvrige inngangspartiene.

TV-avtale med Telenor Avidi

[22.12.2003] Styret inngår en 6 måneders prøveavtale om utvidet grunnpakke med internett med Telenor Avidi. Valget er basert på en helhetsvurdering: antall kanaler, lavere pris, liten belastning ved å organisere nye modem. Avtalen sikrer også sameierne lavere internettkostnader via TV-kabel.

Langsiktig vedlikeholdsplan

[17.12.2003] Styret har inngått kontrakt med OBOS Prosjekt for å få laget en langsiktig vedlikeholdsplan. Arbeidet begynner i januar, og vil bli lagt frem til årsmøtet i april.

4. Oppussing av vestfasaden - konsultativt råd

Styret gjentar tidligere oppfordring til sameierne om å melde sin interesse for å delta i et konsultativt råd for å bestemme hvorledes oppussing av vestfasaden bør utføres. Arbeidet er kommet i gang og interesserte oppfordres til å melde seg.

5. Rimeligere Internett via bredbånd

«Utvidet grunnpakke med Internett» er et nytt produkttilbud fra Telenor, spesielt tilpasset sameier og borettslag. Som tidligere nevnt har styret inngått en 6 måneders prøveavtale, gjeldende fra 1. februar i år. Det betyr rimeligere Internett-kostnader for alle i sameiet som har bredbånd fra Telenor Avidi. I tillegg får alle som bruker Internett lite eller har lyst til å prøve uten for store kostnader, et nytt og rimelig abonnement til 98 kroner i måneden (Online Mini).

De nye prisene som gjelder for deg i SGT fra og med 2. februar 2004 er:

Produkt Hastighet Ordinær pris Ny pris Du sparer
Online Mini 64/64 kbps 228,- pr. mnd. 98,- pr. mnd. 57%
Online Midi 512/128 kbps 347,- pr. mnd. 267,- pr. mnd. 23%
Online Maxi 1024/256 kbps 547,- pr. mnd. 447,- pr. mnd. 18,2%
Online Mega 2048/256 kbps 1047,- pr. mnd. 897,- pr. mnd. 14,3%

* Første tallet er nedlastingshastighet, det andre er opplastingshastighet. 64 kbps er like raskt som en ISDN-linje. Det påløper ingen etableringsavgift, og du kan når som helst oppgradere til et raskere abonnement.

Etter prøveperioden er over vil avtalen i tillegg koste sameiet 25 kroner per husstand (alle) per måned. Frem til desember i fjor var det totalt 84 leiligheter som hadde Internett via bredbånd fra Telenor Avidi i sameiet. Majoriteten har hittil valgt abonnementet Online Midi. For at avtalen skal lønne seg for sameiet sett under ett, bør noen flere i sameiet bli brukere hos Avidi. Styret mener det er viktig å gi sameiets beboere et godt og rimelig internettilbud, og håper mange vil benytte seg av tilbudet fra Telenor Avidi. Styret vil evaluere avtalen i løpet av juni/juli. Gi oss gjerne tilbakemeldinger.

For bestilling og mer informasjon: kontakt Telenor Avidi på 815 33 105 eller se deres hjemmeside.

6. Aerobickurs

Aerobickurs starter 4. februar kl. 20 i trimrommet. Påmelding til Mona Majgaard på mail: Mona.majgaard@uhr.no eller det kan legges en lapp i postkassen til leilighet 286.

7. Lønnsomt med fast strømpris i 2003

År 2003 var femte året på rad med fast pris på kraft for SGT. Den totale strømprisen, inkludert alle avgifter og nettleie, endte i 2003 på 61,2 øre pr. kwh. Styret estimerte i fjor kraftprisen for 2003 å bli 57,5 øre. Avviket på 3,7 øre fordeler seg med 0,7 øre i økt el-avgift til Staten, mens 3,0 øre skyldes noe høyere nettleie enn antatt.

Mens prisen på selve strømmen er fast, kan nettleien variere noe basert på vårt forbruksmønster. Nettleien pr. kilowatt time er nesten fire ganger dyrere på vinteren enn midt på sommeren. Kalde vintre, slik vi hadde i fjor, trekker opp den gjennomsnittlige nettleien.

For 2003 fordeler SGTs strømpris seg slik:

SGT har spart i underkant av 20 øre per kwh på å ha fastpris i 2003. Dette målt i forhold til variabel kraft fra LOS.

OBOS Eiendomsforvaltning sender i disse dager ut avregning til alle seksjonseiere.

8. Kr. 5,7 mill på vedlikeholdsfondet

SGT hadde ved årsskiftet 5,7 millioner kroner på vedlikeholdsfondet som er øremerket vestfasaden. I tillegg vil det i januar bli overført 1-1,5 million fra driftskontoen, slik at det totale beløpet på vedlikeholdsfondet trolig vil passere 7 millioner kroner i løpet av kort tid.

Sameiet Grefsen Terrassehus, januar 2004

Med vennlig hilsen

Styret