Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

Har du peiling på betongrehabilitering?

11.02.2003

I siste Styret Informerer ble det bl.a. skrevet følgende:

Det er styrets intensjon å etablere et konsultativt råd av sameiere. Styret vil samarbeide med rådet og teknisk konsulent for å definere metodevalg og ambisjonsnivået for oppussingen. Kartlegging av betongskadeomfang, analyser og vurderinger kan igangsettes allerede i år 2003. Tidligere spesifikasjoner er tilgjengelig som utgangspunkt for rådets/styrets innledende arbeid. Det er Sameiets intensjon at oppussingen vil bli utført av entreprenør etter ny tilbudsrunde. Sameiet vil benytte
teknisk konsulent til å utarbeide spesifikasjoner, anbudspapirer, anbudsvurdering og oppfølging.

Høsten 2001 utarbeidet Hjellnes COWI en tilbudsspesifikasjon der det ble trukket opp en mal for entreprenørene, slik at de kunne gi sammenlignbare tilbud på rehabilitering av vestfasaden. Alle tilbud var sammenlignbare med hensyn til metodevalg, rehabiliteringsobjekter og omfang/mengde. Det er styrets oppfatning at vi må gjennom en tilsvarende prosess for å kunne hente inn og sammenligne tilbud fra ulike entreprenører. I samarbeid med rådgivende ingeniører og styret blir det
«rådets» oppgave å velge det beste tilbudet.

Styret ønsker å komme i gang med det forberedende arbeidet tidligst mulig for å ha god tid til å evaluere innkomne tilbud.

Sameiere som ønsker å delta i det forberedende arbeidet anmodes om å ta kontakt med styret for nærmere informasjon.