InformasjonStyret Informerer

Oversikt over øvrige utgaver

Nr. 3 - 2002/2003

 1. Styremøteplan og sameiemøte vinter/vår 2003
 2. Ny forretningsfører 1. januar 2003
 3. Ny kabel-TV-avgift og økning i fellesutgiftene
 4. Prisøkning til tross - fortsatt gunstig strømavtale
 5. Nye utleierutiner og priser i Sameiestua
 6. Bruk av tilfluktsrommene
 7. Bruk av tomt bak blokkene
 8. Betongrehabilitering og oppussing av blokkene
 9. Terrassegulv-rehabilitering
 10. Nytt aerobic-kurs fra 14. januar
 11. Ny forfallsdato for husleieinnbetaling
 12. Penger å spare på ENØK
 13. Juletrefest søndag 12. januar
 14. Praktiske forhold

1. Styremøteplan og sameiemøte vinter/vår 2003

Styret avholder normalt ett styremøte hver måned. Møteplanen fremover er følgende: 23. januar, 20. februar og 28. mars. Dette til informasjon til de beboere/sameiere som har et eller annet de gjerne vil at styret skal behandle på styremøte. Det ordinære sameiermøtet er foreløpig satt til 28. april 2003.

2. Ny forretningsfører 1. januar 2003

Vår forretningsfører i 19 år, advokatfirmaet Klomsæt & Co AS har sagt opp sin avtale med oss. OBOS Eiendomsforvaltning AS er valgt som sameiets forretningsfører med virkning fra 1. januar 2003. Valget falt på OBOS Eiendomsforvaltning AS etter en totalvurdering av pris, service, kurs og juridisk kompetanse. Sameiet opprettholder styresekretærfunksjonen, slik at Lisbeth fortsatt vil være tilgjengelig på styrekontoret hver tirsdag og torsdag.

3. Ny kabel-TV-avgift og økning i fellesutgiftene

Som følge av avstemningsresultatet for nye TV-kanaler og nye avgifter vil husleiegiroen bli påført en ny TV-avgift. Fra 1. januar 2003 blir avgiften kr 95 pr mnd pr seksjon. Som tidligere år vil fellesutgiftene bli indeksregulert og vil bli øket med 2,5 % fra og med 1. januar 2003. A-konto innbetaling for strøm vil bli uforandret.

4. Prisøkning til tross - fortsatt gunstig strømavtale

Ingen grunn til krisestemning pga. høye strømpriser i SGT!

Sameiestyret har vært ute i markedet og kjøpt strøm. Det er inngått en ny 2-årig strømavtale med LOS/Agder Energi med virkning fra 6. januar 2003. Avtalen ble inngått 20. november 2003 i et kraftmarked på et historisk høyt prisnivå. Vi klarte likevel å forhandle oss frem til en gunstig avtale. Total strømpris inkludert nettleie blir på ca 58 øre/kWh. Sammenlignet med Oslo Energi/Viken Energinetts ordinære tilbud på fastpris samme tidspunkt sparer sameiere med et forbruk på 15000 kWh rundt 2000 kroner på årsbasis i 2003.

Den nye avtalen har en kraftpris inkl. avgifter (ekskl. nettleie) på 39,8 øre/kWh. Dette er en økning på vel 10 øre/kW sammenlignet med den svært gunstige avtalen som gjelder fram til årsskiftet. Alternativet til en ny langsiktig avtale var å gå inn på en variabel kraftpris eller en kortere avtale med en langt høyere pris. Som de fleste vel har fått med seg fra media har prisene i kraftmarkedet fortsatt å stige kraftig også etter at vi inngikk den nye avtalen. Dette skyldes særlig lite nedbør og lav vannstand i kraftprodusentenes vannmagasiner sammen med kaldt vær som gir høy etterspørsel.

Valg av en langsiktig avtale reduserer risikoen for sameiet og sameierne til å bli eksponert for høye priser. Samtidig gir det større forutsigbarhet og forenkler avregningen av strømkostnadene. Nå kort tid etter avtaleinngåelsen ser vi at en avtale med flytende eller variabel pris hadde gitt oss rekordhøye priser nå i vinter.

5. Nye utleierutiner og priser i Sameiestua

Sameiestyret har vedtatt nye utleierutiner og priser i Sameiestua. Med virkning fra 1. januar 2003, vil Sameiestua bli utleid for hele helger. Det innbærer at leier disponerer lokalet fra fredag klokken 12 til mandag klokken 10. Samtidig øker leieprisen for sameierne fra kroner 1000,- til kroner 1500,-. Eksterne leiere betaler dobbel pris. Barneselskaper i ukedagene fortsetter på de gamle utleievilkårene og prisene.

6. Bruk av tilfluktsrommene

I følge Sameieboken kan tilfluktsrom benyttes til lagring av terrassemøbler, sykler og bilhjul. Alle gjenstander skal merkes med dato og seksjonsnummer. Umerkede gjenstander blir fjernet. (Se Sameieboken seksjon 2 side 2-1)

I årevis har beboere hensatt sofaer, bord, stoler, piano, skap, vaskemaskiner, tørkeskap, tilhengere, senger, madrasser, lamper, ski og staver, (gamle) bilhjul, kofferter, pappesker med ukjent innhold etc. Ordningen har utviklet seg i retning av langtidslagring. Mange gjenstander synes aldri å bli tatt i bruk igjen. Det viser seg også at beboere setter igjen gamle gjenstander i den hensikt at de skal fjernes som «lopper» eller «søppel». Dette er en ordning som styret har «tillatt» ved at styret har organisert loppehenting og kassering. For et par år siden ble det hentet 8-10 tilhengerlass med lopper, og nå i høst er det kjørt bort fire fulle containere med kasserte gjenstander. I fjor var det ca 70 stk sykler som var umerket og som ble avhendet. Den pågående opprydding vil fortsette frem til 15. januar 2003, og da vil alle gjenstander som har datomerking før 1. januar 2001 bli fjernet.

Det er styrets mening at det er beboeren selv som skal organisere henting av egne «lopper» istedenfor bare å sette gjenstanden i tilfluktsrommet med merking «loppe». Det har vist seg flere ganger at loppemarkedet ikke har funnet lopper brukbare, og gjenstandene må kasseres på sameiets regning!

Styret vurderer å innføre en ordning med årlig avgift for å «langtidslagre» gjenstander i tilfluktsrom.

7. Bruk av tomt bak blokkene

Styret trakk sitt forslag om å bruke kroner 200 000,- til en fase 1 av prosjektet om å vurdere arealet bak blokkene. Styret har fremsendt en uforpliktende forespørsel til Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune om hvilke muligheter og begrensninger som kan innvirke på tomten. Styret vil fremme saken på neste sameiemøte og samtidig foreslå vedtektsendringer.

8. Betongrehabilitering og oppussing av blokkene

Sameiet har bestemt at oppussingen av vestfasaden er utsatt til år 2005/2006. Utsettelsen skyldes vesentlig det faktum at sameiet må først «samle inn penger» siden det ikke er ønskelig å ta opp flere store lån. Innbetalingen begynner i januar 2003. 94 sameiere har valgt å innbetale hele sin andel i mars 2003. De øvrige sameiere vil betale månedlige avdrag i tre år.

Det er Sameiets intensjon at oppussingen vil bli utført av entreprenør etter ny tilbudsrunde. Sameiet vi benytte teknisk konsulent til å utarbeide spesifikasjoner, anbudspapirer, anbudsvurdering og oppfølging. Det er styrets intensjon å etablere et konsultativt råd av sameiere. Styret vil samarbeide med rådet og teknisk konsulent for å definere metodevalg og ambisjonsnivået for oppussingen.

Kartlegging av betongskadeomfanget, analyser og vurderinger kan igangsettes allerede i år 2003. Tidligere spesifikasjoner er tilgjengelig som utgangspunkt for rådet/styrets innledende arbeide.

9. Terrassegulv-rehabilitering

Styret har ennå ikke registrert lekkasjer fra noen terrasse der eieren ikke har foretatt seg noe på egen hånd. Styret pålegger ingen sameier rehabilitering så lenge det ikke er rapportert lekkasje fra terrassegulv. Når lekkasje oppstår eller når sameier ønsker å rehabilitere sitt terrassegulv skal sameier betale 85 % og sameiet 15 % av kostnaden. Slik rehabilitering skal utføres i Styrets regi. De sameiere som rehabiliterer sitt terrassegulv i egen regi må betale all kostnad selv. Det gjelder også eventuelle kostnader for skade på annen eiendom som følge av rehabiliteringen.

Allerede 1. mars 2002 ble det inngått avtale med konsulentfirma på utarbeidelse av spesifikasjon, innhenting av tilbud og fremleggelse av anbefaling med kostnadsoverslag på forskjellige metodevalg og slitebelegg (heller/tregulv/fliser). Det er skuffende at slik tilråding ennå ikke foreligger. Men det er fremdeles håp om at forslag vil bli tilgjengelig slik at sameiere kan få pusset opp sine terrassegulv i år 2003.

Det som er klart er at når gamle fliser fjernes, må det også legges ny membran over hele terrassegulvet og under hele blomsterkassen. Slik membran må legges under blomsterkassens fundament og derfor må blomsterkassen heves.

10. Nytt aerobic-kurs fra 14. januar

Spis julematen med god samvittighet. Vi starter aerobic igjen tirsdag 14. januar kl 19 i trimrommet. Det blir utfordrende og moro trening som gir styrke og fastere mage, rumpe og lår. Treningen blir avpasset etter deltakernes forutsetninger. Lærer er aerobicinstruktør Lillian Baltzrud. Pris for våren (15 timer) kr 500,-. Påmelding: Mona Majgaard, l. 286 Tlf p. 22 15 93 86 arb. 22 45 39 56 e-mail Mona.majgaard@uhr.no

11. Ny forfallsdato for husleieinnbetaling

Sameiestyret har akseptert at forretningsfører endrer forfallsdatoen for husleieinnbetaling. Ny forfallsdato blir den første i hver måned, mot tidligere den tiende. Det blir ikke beregnet purregebyr fram til 10. januar, men fra februar vil forretningsfører følge sine rutiner for husleieinnbetalinger som ikke betales ved forfall. Nye husleiegiroer er under trykking, og styret håper de vil bli distribuert før jul. Dersom giroene kommer etter den 1. januar, må den betales omgående.

12. Penger å spare på ENØK

På kort sikt vil Sameiet spare kr 40 000,- ved å iverksette enkle ENØK-tiltak. Sameiestyret har vedtatt å senke innetemperaturen i korridorene fra 21 til 15 grader. Det vil også bli nattbelysning en time tidligere. På styrekontoret, trimrommet og i Sameiestua vil ovnene bli ukeprogrammert og få nattsenking av temperaturen. I korridorgangene vil defekte ovner bli slått av, og det vil kun være 15 ovner i hver blokkorridor.

13. Juletrefest søndag 12. januar

BUG arrangerer juletrefest for barn opp til 10 år og deres foreldre søndag 12. januar klokken 1600-1800. Det blir pølser (til alle!), brus, kaker og kaffe. Etter loddsalget håper vi at nissen stikker innom. Bindende påmelding og betaling - kroner 35,- per pers innen torsdag 9. januar til Tanja Thorsen telefon 22 15 80 28 eller Trine Hofseth telefon 22 71 12 42.

14. Praktiske forhold

 1. Gamle juletrær skal kastes ut vinduet på baksiden av blokkene, og trærne vil bli fjernet av vaktmesteren.
 2. Brukt julepapir ansees som vanlig søppel og skal ikke henlegges i papirkassene. Det forekommer at innholdet i papirkassene inneholder andre ting enn rent papir. Dette fordyrer bortkjøring av papir med flere tusen kroner hver gang.
 3. Styret anmoder om at alle uteparkerte sykler blir satt inn, slik at de ikke hindrer snøbrøytingen.

HUSK:

Oppskyting av nyttårsraketter eller bruk av pyroteknisk materiell på terrassene er strengt forbudt! Slike forhold vil bli anmeldt til politiet og kan for øvrig gi grunnlag for tvungent salgspålegg av seksjon og/eller utkastelse!

Styret ønsker alle i Sameiet en riktig god jul og et fredelig nytt år.

Sameiet Grefsen Terrassehus, desember 2002

Med vennlig hilsen

Styret