Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

Giro

Husleiegiroer og strømpris

10.01.2003

Sameiet Grefsen Terrassehus inngikk i november i fjor en fastprisavtale med LOS/Agder Energi, som sikrer oss en fast strømpris inkludert alle avgifter på cirka 58 øre Kwh. Til tross for en prisøkning på 25 prosent, har avtalen hittil fremstått som svært gunstig i forhold til en variabel kraftpris. Sameiernes á konto beløp for strøm var etter styrets oppfatning så romslige at man anså det som unødvendig å øke beløpet.

På grunn av en misforståelse mellom Sameiestyret og vår nye forretningsfører, OBOS Eiendomsforvaltning, ble á kontobeløpet for strøm likevel økt med 20 prosent. Når skaden først var skjedd fantes det to muligheter: Rette opp feilen og sende ut nye giroer eller vente og korrigere feilen på giroene for andre halvår (fra og med 1. juli).

Siden de fleste har betalt husleie for januar og et nytt sett med husleiegiroer ville skapt mye rot for alle parter, har styret i samråd med OBOS Eiendomsforvaltning valgt å ikke sende ut nye giroblanketter. Á konto beløpet vil bli korrigert når nye giroer sendes ut til sommeren.

Med andre ord: Betal giroen du har mottatt for første halvår, korrigering foretas siste halvår. Sameiestyret og OBOS Eiendomsforvaltning beklager det inntrufne og håper ingen får problemer på grunn av den beklagelige misforståelsen. Faktisk forbruk for 2003 vil bli avregnet tidlig i 2004 som normalt.

Skulle noen ha fått en urimelig økning ut over 20 prosent, kan du ta kontakt med Annette Strømsborg Johnsen i OBOS Eiendomsforvaltning på 22 99 18 40 eller annette.stromsborg.johnsen@obos.no