Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

Knut Dyrstad

Prisøkning til tross - fortsatt gunstig strømavtale

27.11.2002

Ny strømavtale for Sameiet Grefsen Terrassehus gjeldende fra 6. januar 2003

Sameiestyret har vært ute i markedet og kjøpt strøm. Det er inngått en ny 2-årig strømavtale med LOS/Agder Energi med virkning fra 6. januar 2003. Strømprisene er nå på et historisk toppnivå. Vi har allikevel klart å forhandle oss frem til en gunstig avtale. Total strømpris inkludert nettleie blir på 57,5 øre/kWh. Sammenlignet med Oslo Energi/Viken Energinetts ordinære tilbud vil sameiere med et forbruk på 15000 kWh spare kr 1920 på årsbasis i 2003.

Som mange sikkert har fått med seg fra media har det vært en veldig sterk vekst i kraftprisene den senere tid. Prisene er nå på et historisk toppnivå. Dette skyldes særlig en svært tørr høst som har ført til at kraftprodusentenes vannmagasiner har en mye lavere vannstand enn det som er normalt for denne årstiden.

Vår nåværende 2-årsavtale med LOS (Markedsselskapet i Agder-Energi konsernet) har en pris inkl. avgifter på 29,1 øre/kWh. I dagens marked framstår denne avtalen som ytterst gunstig.

I tillegg til kraftprisen kommer nettleien. Som storkunde hos Viken Energinett som leverer kraften til 6 målepunkter for hele sameiet har vi en langt gunstigere nettleie enn vanlige husholdningskunder. Nettleien i 2002 kan anslås til 16,7 øre/kWh, men kan også bli noe høyere ved høyt effektuttak i desember. Total strømpris inkl. nettleie kan for inneværende år anslås til 45,8 øre/kWh.

Vi har nå inngått en ny 2-årsavtale med LOS. Den nye avtalen som gjelder fra 10. januar er inngått med en kraftpris inkl. avgifter på 39,8 øre/kWh. Dette er en økning på vel 10 øre/kWh. Alternativet til en slik avtale var å gå inn på en variabel kraftpris eller en kortere avtale med en langt høyere pris. Det er fullt mulig at en slik strategi kunne bli lønnsomt i et 2-års perspektiv. Dette avhenger av utviklingen i kraftmarkedet. Dette vil imidlertid gi en betydelig risiko for sameiet og sameierne for å bli eksponert for rekordhøye priser, særlig kommende vinter. Dette ville også gi mindre forutsigbarhet og komplisere avregningen av strømkostnadene.

Total strømpris inkl. nettleie vil fra januar 2003 bli på 56,5 øre/kWh pluss prisstigning på nettleie. Anslår vi prisstigningen til 1 øre/kWh kan den totale prisen anslås til 57,5 øre/kWh. Dette under forutsetning om uendret elavgift.

Under er satt opp en sammenligning mellom vår kraft- og nettavtale og foreliggende standardtilbud fra hhv. Oslo Energi og Viken Energinett for husholdningskunder. (Det er forutsatt et forbruk i husholdningene på 15.000 kWh i forhold til fastbeløp.)

Tall i øre/kWh SGT
Ny 2-årsavtale fra januar 2003
Oslo Energi
Variabel pris for husholdningskunder
Oslo Energi
2-års fast pris for husholdningskunder
Strømpris 39,8 46,95 44,5
Nettleie 2002 16,7 24,8 24,8
Antatt prisøkning nettleie 1,0 1,0 1,0
Sum 57,5 72,8 70,3

Sammenlignet med husholdningskunder som nå inngår 2-årsavtale med Oslo Energi og har ordinære nettariffer har SGTs beboere en strømpris som fra årsskiftet vil være ca. 12,8 øre/kWh lavere. Fram til nyttår er forskjellen enda større. Med et forbruk på 15.000 kWh gir dette en besparelse på 1920 kr på årsbasis i 2003.

Relaterte linker: