Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

AvtrekksventilVentilasjonsanlegget

Fra «Styret informerer», mars 2001

En del sameiere har ytret ønske om justering av styrken på ventilasjonsanlegget. Leverandøren ATK har for lenge siden lovet å gjøre noe, men dette er ennå ikke gjort. Sameiet forventer nå at dette blir gjort i nærmeste framtid, og servicetekniker vil da få instruksjon slik at sameiet senere selv kan foreta nødvendige justeringer.

I enkelte av toppseksjonene har det vært støy- og vibrasjonsproblemer etter at det ble byttet vifter på taket for et år siden. En har forsøkt ulike tiltak for å bøte på dette. Det er nå nylig blitt satt inn nye vifter et par steder. Det synes å hjelpe, og styret er innstilt på å gjøre dette også noen flere steder med vedvarende støyproblemer.

I noen seksjoner er det problemer med støy fra selve ventilene. Det kan da være nødvendig å bytte ut ventilene. Dette er i så fall seksjonseierens ansvar. Det samme gjelder tiltak i forhold til «hyling» fra utette vinduer og dører der luft blir sugd inn.

Fra «Styret informerer», oktober 1999

Avtrekket kan bare reguleres gjennom å justere avtrekksventilene. Det finnes ingen individuell regulering av selve sugeeffekten. Mange steder er avtrekksventilene i dårlig stand eller de er byttet til uoriginal type. Avtrekksventiler av riktig type vil kunne gi bedre regulering, riktig ventilasjon og mindre støy.

Av hensyn til ventilasjonen er det lurt å ha lufteventiler bl.a. over terrassedøren åpen, slik at en får luft inn og unngår støyende luftinnsug langs dører/vinduer. Dette er særlig viktig når en har avtrekk på kjøkkenet åpent. Spesielt uheldig er det å få sugd inn luft langs terrassedøren når det regner, da dette vannet kan trenge inn rundt døren, inn i bygningskonstruksjonen og skape problemer.

Det må ikke under noen omstendighet monteres avtrekk til kjøkkenet med egen vifte, da ventilasjonssystemet ikke er tilpasset dette!