Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

TilfluktsromTilfluktsrom

Vedtekter/regler for lagring i Tilfluktsrom Syd og Nord

Sameiets tilfluktsrom finnes i garasjeanlegget. Rommene har alt nødvendig utstyr for ventilasjon, sanitæranlegg etc. I fredstid benyttes rommene til lagerrom i overensstemmelse med retningslinjer fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Styrekontoret eller servicetekniker kan gi nærmere informasjon.

Korttidslagring – Tilfluktsrom Nord

 1. Sameiet Grefsen Terrassehus tilbyr korttidslagring av sesongrelaterte eiendeler i Tilfluktsrom Nord. Med sesongrelaterte eiendeler menes bildekk, hagemøbler, annet terrassetilbehør (grill, parasoll og lignende) og sportsutstyr (ski, sykler, akebrett og lignende).
 2. Alle eiendeler som plasseres i Tilfluktsrom Nord for korttidslagring, må merkes med leilighetsnummer og dato.
 3. Gjenstander som ikke kan karakteriseres som sesongrelaterte, vil bli fjernet uten forvarsel. Gjenstander med datomerking eldre enn ett år vil også bli fjernet uten forvarsel.
 4. Tilfluktsrom Nord åpnes en periode på våren og en på høsten. Åpningsperioden kunngjøres på hjemmesiden og på oppslagstavlene.
 5. All lagring i Tilfluktsrom Nord skjer på eget ansvar. Styret gjør oppmerksom på at tilfluktsrommene generelt er lite egnet til lagring.
 6. Styret gjør oppmerksom på at tilfluktsrommene skal kunne gjøres beredskapsklare i løpet av 72 timer.

Betalt langtidslagring – Tilfluktsrom Syd

 1. Sameiet Grefsen Terrassehus tilbyr langtidslagring av eiendeler tilhørende sameiere og beboere i Sameiet Grefsen Terrassehus i Tilfluktsrom Syd.
 2. Hensetting av gjenstander i Tilfluktsrom Syd skal kun skje på nummerert plass anvist av styrekontoret eller servicetekniker.
 3. Alle gjenstander skal merkes med leilighetsnummer og dato. Umerkede gjenstander og gjenstander hensatt utenfor anvist område ansees som søppel og kastes uten forvarsel.
 4. Plass for langtidslagring prises per kvadratmeter. Minimumsleien tilsvarer til enhver tid prisen for én kvadratmeter for ett år. Styret fastsetter leieprisen.
 5. Ubetalt leieavgift likestilles med ulovlig hensetting av gjenstander, og hensatte gjenstander kastes uten forvarsel.
 6. Det er én – 1 – måned oppsigelse på leieavtalen og løper fra den første i måneden. Minimumsleien må uansett betales fullt ut.
 7. All lagring i Tilfluktsrom Syd skjer på eget ansvar. Styret gjør oppmerksom på at tilfluktsrommene generelt er lite egnet til lagring.
 8. Styret gjør oppmerksom på at tilfluktsrommene skal kunne gjøres beredskapsklare i løpet av 72 timer.