Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

Terrassegulv

Vedlikehold av terrasser

Innledning

Den enkelte seksjonseier er ansvarlig for vedlikehold av terrassen. På grunn av faren for lekkasjer til nedenforliggende leilighet, er det ikke tillatt uten samråd med styret å gjøre forandringer på terrassens gulv ved å legge andre typer fliser, heller e.l. Trelemmer eller «kunstgress» kan legges oppå det eksisterende dekke. Terrassegulvet må bare rengjøres med rent vann og børste. Vaskemidler kan ødelegge den vanntette membranen som ligger under flisene og forårsake lekkasjer.

Etter hvert har de opprinnelige flisene enkelte steder blitt nokså medtatte, og det er derfor utarbeidet en beskrivelse på hvordan flisene skal skiftes ut. Disse flisene inneholder asbest. Tenker du på å skifte fliser, så kontakt vedlikeholdsansvarlig styremedlem eller sameiets sekretær. Pass på å rense vannrenne under blomsterkassen og sluket der for jord etc. 

Ansvar for tilsyn og vedlikehold av terrassen

I våre vedtekter, paragraf 4, gis det retningslinjer for ansvarsfordelingen mellom sameiet og seksjonseierne med hensyn til vedlikehold av terrassen.

Som hovedregel gjelder følgende:
Vedlikeholdet av terrassen/balkongen er i prinsippet seksjonseierens økonomiske ansvar. Det er dog nevnt noen viktige unntak hvor sameiet likevel har ansvaret, se vedtektene.

Tilsyn med terrassen

Betongoverflatene på vegger, tak, gulv og blomsterkasse med bæreknaster bør årlig ettersees med tanke på synlige riss eller avskallinger. Dersom armeringsjern eller rustflekker er synlige kan det bety at skaden er relativt langt framskredet og bør rapporteres snarest mulig til styret.

For å unngå unødig fare for lekkasje, vannsøl o.l. til naboen under bør følgende punkter jevnlig kontrolleres:

Generelt forebyggende vedlikehold av skillevegger på terrasse

Formål:
Sikre betongoverflaten mot inntrengning av vann og påvirkning av skadelige stoffer som fins i luften, nedbør osv.

Metode:
Nødvendig grunnarbeid
Er det forekomst av markerte sprekker eller avskalling slik at rustflekker/armeringsjern er synlig? I så fall er det helt nødvendig med uthamring av betong, rustbeskyttelse og følgelig tildekking av åpnede betongflater. Reparasjonen krever fagkyndig utførelse dersom sluttresultatet skal gi en god og varig beskyttelse. Er du i tvil – send en liten skriftlig anmodning til styret for besiktigelse.

Overflatebehandling

Med dette menes en behandling av betong/puss overflaten som gir et varig sluttresultat med hensyn til beskyttelse og utseende. En fullstendig overflatebehandling som gir størst mulig trygghet mot framtidige skader eller lekkasjer, kan gjøres gjennom tre faser: slamming, impregnering og til slutt påføre en maling som har de rette egenskapene.

Pussing/slamming

Etter at eventuelle betongskader er reparert kan det være ønske om en mer ensartet jevn overflate uten store fargenyanser. For å få en slik overflate er det best å pusse eller slamme over hele flaten.

Eksempel på materialer er:

Impregnering

Våre terrasser av betong påvirkes av regn og skadelige stoffer i luften. Dette medfører utvasking og tæring på betongens overflate, gjør den mer porøs, og dermed mer utsatt for frostspregning og smussavleiring. Kalk- og saltutslag kan være en annen lei skade i overflaten. For å beskytte betongen best mulig mot disse påkjenningene kan det påføres en vannavstøtende impregnering, som vil hindre ytre fuktighet og vann i å trenge inn. Det må velges en diffusjonsåpen impregnering som tillater fuktighet å slippe innenfra og ut. Navnet på disse stoffene er SILAN.

Maling

Til maling av skilleveggene må man passe på at man bruker en diffusjonsåpen maling. Det er viktig at malingen har gode diffusjonsegenskaper, men den bør samtidig være vannavvisende når det gjelder påvirkning av regn og fukt fra utsiden. Det er også viktig at underlaget som skal males, også er diffusjonsåpent slik at det ikke blir stående fuktighet som kan føre til frostspregning bak malingsfilmen.

Eksempler:

Litt om årsaker til terrasselekkasjer

Ut fra undersøkelser utført av fagkonsulent, samt erfaringer sameiet har høstet, er følgende årsaker de viktigste:

  1. Vannet trenger gjennom puss over isopor langs vindus-/veggelementer og følger isoporen ned til og ut i dekket (dvs. gulv i egen leilighet eller tak hos naboen under).
  2. Generell fuktgjennomgang i betongen i terrasse-skilleveggene og inn til armeringen hvor den ledes ned til dekket.

Tekking av terrassegulv

Generelt

Terrassene har ett «bruksareal» på ca 11,2 m². I tillegg har de blomsterkasser over en bred vannrenne som dekker et areal på ca. 4m². Terrassene er opprinnelig levert med følgende oppbygging/tekking: Bruksdelen har skråskåret ekspandert polystyren over betongdekket, tykkelse ca. 20-40 mm. På dette ligger det en asfaltmembran. Asfaltmembranen er kontaktklebet i vannrennen. På bruksdelen er det lagt asbestsementfliser som er klebet i varm asfalt. Langs alle avslutninger av asfaltmembranen er det montert beslag. På noen terrasser er asbestflisene fjernet og det er lagt klinkefliser i mørtel (kan variere). Noen steder er det lagt betongheller på klosser. Eksisterende oppbygging med ekspandert polystyren og tekking er beholdt. På grunn av nedbøyinger i dekket blir det stående vann i terrassenes vannrenne under blomsterkassene.

Prosedyre

Terrassetekkingen skal utbedres etter følgende prosedyre:

Maling av betonggulv

Terrasse/balkonggulv som ikke er belagt med membran og fliser/heller kan vedlikeholdes med maling. Det kan forekomme at det fra slike gulv vil oppstå lekkasje til underliggende seksjon/terrasse. Dersom dette skulle skje, vil problemet kunne fjernes ved at det legges membran i gulvet. Slikt arbeid må gjøres av håndverkere. Når maling av slike gulv gjøres, kan det anbefales å bruke oxan maling (oljebasert.) Produsentens kravspesifikasjon må følges! Dersom det tidligere er lagt et polyuretanbelegg (eventuelt en kombinasjon av epoxy/polyuretan), er denne behandlingen ikke egnet. Eksisterende epoxybelagte gulv må behandles grundig med sliping/rens før de males.

Relatert informasjon