Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

Tagging

Tagging

Fra «Styret informerer», august 2000

Over tid har det foregått en god del tagging i oppgangene og på våre uteområder. All tagging er blitt fotografert, og dokumentasjonen er overlevert politiet som vedlegg til selve politianmeldelsen. Politiet har igangsatt etterforskning. Styret har inngått kontrakt på oppussing i gangene der tagging er utført. Denne oppussingen koster sameiet ca. kr. 20.000.

Tagging kan medføre fengselsstraff og krav om erstatning

Uansett alder kan man holdes økonomisk ansvarlig for de skadene taggingen medfører. Det kan resultere i krav på mange hundre tusen kroner. Er taggeren over den kriminelle lavalder (15 år), rammes han/hun også av følgende lover:

Straffelovens § 291 (utdrag)

«For skadeverk straffes den som rettstridig ødelegger, skader, gjør ubrukelig eller forspiller en gjenstand som helt eller delvis tilhører en annen. Straffen for skadeverk er bøter eller fengsel i inntil 5 år. Medvirkning straffes på samme måte.»

Straffelovens § 292 (utdrag)

«Grovt skadeverk straffes med bøter eller fengsel i inntil seks år. Medvirkning straffes på samme måte.»

Kilde: Stopp Tagging-ordningen fra Oslo kommune

Stopp Tagging