VinduerRetningslinjer for vindusutskifting

28.10.2008

Grefsen Terrassehus består av fem 10-etasjes boligblokker beliggende mot Grefsenåsen, tegnet av arkitekt Harald Hille i begynnelsen av 1970-tallet. Bebyggelsen er representant for den tids funksjonalisme, har 360 leiligheter, barnehage, sykehjem, fellesarealer etc. Bygningene er ganske dominante i landskapet, men har differensierte etasjer med markerte detaljer og brede blomsterkasser, som mykner inntrykket. Et viktig aspekt i denne sammenheng er de store glassflatene, som gir bygningene et luftig og elegant preg.

Bygningene er nå over 35 år gamle, og for mange sameiere har det vært nødvendig å skifte vinduer, både de store stuevinduene og de mindre soveromsvinduene. Det er den enkelte sameiers ansvar å vedlikeholde disse. Styret er kjent med at det byr på tekniske og praktiske problemer å skifte de store glassfeltene i stuen, og at det er foretatt ulike løsninger. Å dele de store glassfeltene i tre eller fire felt er en god løsning, både teknisk og praktisk. Det gir liv til fasaden, samtidig som det luftige preget opprettholdes.

Styret ønsker en enhetlig løsning for vindusutskiftingen, og har drøftet saken med Plan- og bygningsetaten. Etaten anbefaler at høyde og bredde på de store glassfeltene beholdes. Vesentlig endring av fasadens karakter er søknadspliktig. Som «vesentlig fasadeendring» for vestfasaden regnes fast/panelt veggfelt på sidene og over vinduet, brede «sprosser» og høye brystninger. Dørtype kan også endre fasadeuttrykket.

Inndeling av de store vindusfeltene i tre eller fire felt er ikke søknadspliktig.

Følgende retningslinjer gjelder:

Vestfasaden

2. 3. 5. 7. og 9. etasje: Store stuevinduer i tre-roms og fem-roms leiligheter

1. 4. og 8. etasje: Stuevinduer i ett-roms og to-roms leiligheter

1. 4. 6. 8. og 10. etasje: Kjøkken-/soveromsvinduer i ett-, to- og fem-roms leiligheter

Østfasaden

2. 3. 5. 6. 7. 9. og 10. etasje: Soverom/spisestue i tre-roms og fem-roms leiligheter

Oktober 2008
Styret