Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

Uønsket reklame, gratisaviser, e-post og telefonsalg?

Ønsker du å reservere deg mot uønsket reklame? Bestemmelser i markedsføringsloven og personopplysningsloven gjør det mulig å stoppe adressert og uadressert reklame.

Utdeling av reklame ved dørene i Grefsen Terrassehus

I henhold til vedtak på årsmøtet 27.04.2000 har styret tilskrevet de respektive reklameutsenderne og gitt beskjed om at sameiet ikke tillater at reklamemateriell legges foran dørene. Det er satt opp skilt på alle inngangsdører til sameiet med følgende tekst: «Det er ikke tillatt å dele ut reklame ved dørene.» Forbudet gjelder ikke politisk informasjonsmateriell. De politiske partiene oppfordres dog til å benytte postkassene.

I tillegg kan du eventuelt sette opp et skilt på egen dør hvor det tydelig fremgår at uadressert post og reklame er uønsket. Skiltet kan du lage selv, og det er ingen andre krav til et slikt skilt enn at det er klart og tydelig, og at det er godt synlig for den som distribuerer. Klistremerker fra Posten eller andre kan også brukes. Legger noen uadressert post og reklame på dørmatten din etter det, er det en ulovlig handling. Jf. markedsføringslovens § 17.

Uadressert reklame

Uadressert reklame - nei takk!Hvert år kaster en vanlig husstand et halvt tonn papir, og reklamens andel av papirhaugen ser bare ut til å vokse. Over 50.000 tonn uadressert reklame dumper ned i postkassene våre årlig. Ønsker du å reservere deg mot uadressert reklame levert av Posten, må du merke postkassen med «Nei takk til reklame». Etter at dette er gjort, vil du ikke motta uadressert reklame levert av Posten. Vær imidlertid oppmerksom på at det er flere enn Posten som legger reklame i postkassene, f.eks. lokale foreninger o.l. Posten kan derfor ikke garantere at alle vil respektere din reservasjon.

Vær oppmerksom på at innstikk i aviser og i andre trykksaker vanligvis ikke anses som uadressert reklame. Aftenposten har imidlertid innskjerpet rutinene for distribusjon av uadressert reklame ved dørene, slik at det ikke skal forekomme levering av reklame til forbrukere som har tilkjennegitt at de ikke ønsker dette. Bakgrunnen er at mange har reagert på avisens levering av uadressert reklame.

Gratisaviser

Gratisaviser - nei takk!Den nye markedsføringsloven av 1. juni 2009 gjør det mulig å reservere seg også mot gratisaviser. Dette gjelder både de avisene som er reklamefinansiert og når abonnementsavisene fulldistribuerer enkeltutgaver. Hvis du ikke ønsker å motta gratisaviser i postkassen og/eller på dørmatten, kan du reservere deg mot dette. Dette er en separat ordning som kommer i tillegg til den etablerte adgangen til reservasjon mot uadressert reklame. Hvis du vil unngå både gratisaviser og uadressert reklame, må du sette opp to klistrelapper: én mot uadressert reklame og én mot gratisaviser – eventuelt en lapp eller et skilt med teksten: «Nei takk til uadressert reklame og gratisaviser». Du kan bruke ferdiglagde klistrelapper eller lage dine egne lapper/skilt. Det eneste kravet er at det klart fremgår at du ikke ønsker gratisaviser og/eller uadressert reklame og at teksten er godt synlig for den som distribuerer.

Telefonsalg og adressert reklame

Telefonsalg og adressert reklame kan du reservere deg mot på følgende måter:

Viktig om telefonsalg og adressert reklame:

Reklame pr. e-post, tekstmelding, telefaks m.v.

Dette må du ha sagt ja til å motta. Avsender må selv innhente ditt samtykke. E-postmeldinger du får fra firmaer eller mennesker du ikke kjenner og som du ikke har noen interesse av å motta kalles ofte «spam» eller søppelpost. I Norge forbyr markedsføringsloven utsendelse av reklame på e-post til personer som ikke har samtykket til dette på forhånd. Får du uønsket e-post fra norske foretak, kan du derfor klage dette inn til Forbrukerombudet. Denne lovbestemmelsen er imidlertid ikke nok til å stanse flommen av elektronisk søppelpost. Mesteparten av masseutsendelsene kommer fra utenlandske aktører, som norske myndigheter ikke har mulighet til å regulere.

Les mer om uønsket e-post her:

Klager

Klager på mottak av adressert reklame tross reservering meldes til Datatilsynet:

Telefon: 22 39 69 00
Internett: http://www.datatilsynet.no/

Andre klager kan rettes til Forbrukerombudet:

Telefon: 23 40 06 00
Internett: http://www.forbrukerombudet.no/

Relatert informasjon