Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

Logoer - kabel-tvVarsel om ekstraordinært sameiermøte på Sameiestua – onsdag 12. oktober

03.10.2016

Styret ble på årets sameiermøte gitt fullmakt til å inngå ny 3-årig avtale om leveranse av tv- og internett til sameiet. Til tross for denne fullmakten, ønsker vi å gi beboerne mulighet til å ta del i prosessen ved å stemme over valg av leverandør. Vi har derfor valgt å innkalle til et ekstraordinært sameiermøte onsdag 12. oktober kl. 18.00 på Sameiestua. Her vil begge de aktuelle leverandørene være til stede for å gi en kort presentasjon av sine tilbud, samt å besvare eventuelle spørsmål beboerne måtte ha knyttet til disse.

Innkalling og informasjonsskriv blir distribuert i postkassen i morgen, tirsdag 4. oktober. Vi oppfordrer alle som har interesse av saken om å møte opp for å gi sin stemme. Informasjonsskrivet kan lastes ned ved å klikke her.