BredbåndCanal Digital med T We Plus og økt båndbredde til alle beboere f.o.m. mandag 2. mai

28.04.2016

Som en følge av styrets forhandlinger med ulike tv- og internett-leverandører oppgraderer Canal Digital nå den kollektive avtalen for sameiet fra produktet Komplett 5 til Bredbånd 30 (tidl. Komplett 25).

Dette skjer samtidig som at månedsprisen reduseres til kr. 277,- pr. seksjon. Prisreduksjonen krediteres ved neste fakturautsendelse fra OBOS. Oppgraderingen vil finne sted førstkommende mandag 2. mai, og omfatter alle beboere.

Bredbånd 30 vil innebære følgende endringer:

TV

Alle beboere vil nå få tjenesten T We Plus inkludert i abonnementet uten tillegg i prisen. Tjenesten koster i dag kr. 79,-/mnd. De som allerede betaler for tjenesten og har betalt for mai skal få beløpet refundert av Canal Digital automatisk. T We Plus innebærer tjenester som «Start forfra», 7 dagers ukesarkiv, TV-arkiv m.m. For flere detaljer les her. Den enkelte seksjon må selv aktivere tjenesten via dekoderen eller via pålogging på Min side.

Internett

Grunnhastigheten 6-dobles fra 5/5 mbps til 30/30 mbps, samtidig som prisene for oppgradering av hastighet reduseres kraftig. Se tabell for nye priser.

Nye priser for oppgradering av hastighet

Produkt Hastighet Gammel pris/mnd Ny pris/mnd Reduksjon pr. år
Bredbånd 30 30/30 mbps 269,00 0,00 3228,00
Bredbånd 60 60/60 mbps 349,00 99,00 3000,00
Bredbånd 100 100/100 mbps 449,00 199,00 3000,00
Bredbånd 500 500/500 mbps 849,00 599,00 3000,00

Musikk

Musikktjenesten Tidal (tidl. Wimp) inkludert, med fri bruk på pc, mac, mobil, nettbrett og dekoder. Tjenesten inneholder 40 mill. sanger og over 100.000 musikkvideoer.

Canal Digital har lovet at alle prisreduksjoner/refusjoner skal skje automatisk. Styret har ingen mulighet til å følge opp og kontrollere at dette skjer, og oppfordrer derfor alle beboere til selv å holde kontroll på dette.

Den nye avtalen er midlertidig og uten bindingstid, og vil løpe til styret har fattet vedtak om tegning av ny 3 års avtale med aktuell tilbyder. Dette vil forhåpentligvis finne sted før sommerferien.