BetongrørSikkerhetsavvik på lekeplassen

15.04.2016

Styret bestilte for en stund tilbake en ekstern inspeksjon fra OBOS, for å inspisere apparatene på sameiets lekeplass. Rapporten avdekket noen få, men tildels alvorlige avvik. Med ett unntak er disse avvikene nå håndtert. Det eneste som gjenstår er betongrørene som er plassert på Småland. Her kan det være fare for å sette fast klær, snorer etc., med påfølgende kvelningsfare. I tillegg er det noen utstikkende kanter og armering i skjøtene som kan føre til mindre skader som oppskraping, kuttskader, sår e.l. Disse rørene vil bli håndtert i løpet av neste uke (uke 16). Inntil videre ber vi derfor foreldre om å unngå la barna leke ved disse rørene på Småland. Evt. ikke uten kontinuerlig tilsyn fra voksne.