EtterlysningETTERLYSNING – Styret søker frivillige til vedlikehold av skøytebane

08.12.2015

Som tidligere annonsert ønsker styret, som et prøveprosjekt denne vinteren, å opparbeide skøyteis på ballplassen. En slik skøyteis krever et minimum av vedlikehold i form av vanning, snøfjerning, isskraping og evt. kosting. For å få til dette er styret avhengige av å få med noen frivillige beboere som ønsker å bidra til dette tilbudet til fellesskapet. Dessverre er det foreløpig litt for få beboere som har meldt sin interesse, til at vi kan gjennomføre planene. Vi gjør derfor et siste forsøk.

Arbeidsoppgavene vil bli enkle og med begrenset hyppighet. Interesserte bes om å snarest kontakte styremedlem Even Jokstad på epost eller tlf 97696415.

Les gjerne om erfaringer som er gjort med tilsvarende prosjekt i Ullevål Hageby.