Skøyteis

Styret søker frivillige til vedlikehold av skøytebane

09.11.2015

Til glede for beboere i alle aldre ønsker styret, som et prøveprosjekt denne vinteren, å opparbeide skøyteis på ballplassen. En slik skøyteis krever et minimum av vedlikehold i form av vanning, snøfjerning, isskraping og evt. kosting. For å få til dette er styret avhengige av å få med noen frivillige beboere som ønsker å bidra til dette tilbudet til fellesskapet. Arbeidsoppgavene vil bli enkle og med begrenset hyppighet. Sistnevnte avhenger av antall frivillige og værforhold. Interesserte bes om å snarest kontakte styremedlem Even Jokstad på epost eller tlf 97696415.