InformasjonInformasjonsskriv nr. 4

26.10.2015

For å gi beboerne et overblikk og innsyn i det arbeidet som styret til enhver tid befatter seg med, publiserer vi tre årlige informasjonsskriv. I disse skrivene oppsummeres status på både pågående og avsluttede saker som styret har jobbet med den siste tiden. Klikk link for å laste ned pdf.

PDF

 Styret informerer - oktober 2015