Reklameaviser

Distribusjon av gratis aviser og uadressert reklame

10.09.2015

Flere beboere har klaget over at de til stadighet mottar reklameaviser o.l. på døren, til tross for at de har merket døren med reservasjon mot slikt materiell. Styret har gang på gang kontaktet Aftenpostens distribusjonssentral med klage på nevnte forhold, uten at det har gitt resultat.

Etter flere klager har saken nå blitt videreformidlet til øverste leder for distribusjonssentralen. Styret har mottatt en personlig henvendelse fra vedkommende med en beklagelse for at de ikke har klart å stoppe denne uønskede leveringen. Etter intern vurdering har de besluttet å totalreservere Grefsenkollveien 12 A-E for all bilagslevering om morgenen og på søndager. Beslutningen er nå registrert i deres system, men det kan fremdeles ta noen dager før alle ledere og bud er varslet om totalreservasjonen for vår adresse.

Styret håper med dette å kunne sette endelig strek for denne saken.