Sector Alarm-selger

Til beboere som har inngått avtale med Sector Alarm

02.09.2015

Sector Alarm var i uke 35 i vårt sameie for å selge alarmløsninger. Styret er gjort kjent med at flere signerte avtale med selskapet.

Flere opplevde selgeren fra Sector Alarm som ubehagelig pågående. Vedkommende påsto bl.a. at det hang oppslag i heisen som varslet at de skulle komme. Dette er helt feil. Det eneste oppslaget som var hengt opp omhandlet at Norsk Brannvern skulle komme. Hos flere beboere nektet også selger å gå før avtale var signert. Sector Alarm har nå skriftlig innrømmet dette forholdet og at deres selger utnyttet situasjonen om at Norsk Brannvern var på befaring i sameiet, og således solgte sine alarmsystemer på feil premisser.

På bakgrunn av dette oppfordrer styret de sameiere som har inngått avtale med Sector Alarm om å gjøre en vurdering av om de virkelig ønsker å binde seg til en avtale med Sector Alarm. Alle som har inngått avtale har 14 dagers angrerett, uavhengig av om salget ble gjort på falske premisser.

Skulle det oppstå problemer med å si opp avtalen bes dere kontakte styrekontoret for bistand.