Nytt ringepanel

Forsinkelse på montering av nye ringepaneler

01.09.2015

Entreprenør Kjelsås Elektro har varslet at de pga. interne forhold ikke har klart å bli ferdige med monteringen av de nye ringepanelene innen den opprinnelige fristen som var satt til 31. august. Styret beklager dette på det sterkeste, og har avkrevd entreprenøren for en ny og endelig tidsfrist. Denne er satt til fredag 25. september.

De fleste ringepaneler i 8. etg. er ferdig montert, mens 4. etg. er påbegynt. Hos de som har bestilt trådløse ringeenheter trenger montøren å ha tilgang til leiligheten. Nærmere beskjed om dette kommer til de aktuelle beboere.

Enkelte mangler fremdeles skilt pga at skiltet med deres nummer ble borte i forsendelsen fra trykkeriet. Disse er etterbestilt og vil bli montert fortløpende. På noen få leiligheter har det ikke blitt sparklet ennå. Disse vil også bli fortløpende utbedret.