RøykvarslerBefaring med Norsk Brannvern

21.08.2015

I henhold til sameiets avtale med Norsk Brannvern vil det i neste uke bli gjennomført befaring for å kartlegge brannsikkerhet. I tillegg til inspeksjon av fellesområder vil befaringen bestå i kontroll, testing og batteribytte på røykvarslere i alle seksjoner. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid, og styret anser det som viktig at kontrollørene får tilgang til samtlige boenheter. De beboere som ønsker det, vil under befaringen få tilbud om å kjøpe røykvarsler og få denne montert. Disse varslerne er ment som en midlertidig løsning, og vil ikke være kompatible med det felles brannvarslingsanlegget som er under planlegging. Pris for røykvarsler er kr. 250 ink. mva. Betales kontant.

Befaringen vil finne sted mellom kl 17:00 og 21:00 på følgende datoer:

Dersom enkelte beboere ikke er hjemme på de oppsatte tider vil kontrollørene komme tilbake tirsdag 1. september mellom kl 17:00 og 21:00.

Ved spørsmål, vennligst kontakt styrekontoret på epost eller i åpningstiden, evt. Norsk Brannvern på post@norskbrannvern.no eller på tlf. 32273528 mellom kl 09:00 og 15:00.