DugnadBra oppmøte på vårdugnaden 2015

07.05.2015

Til tross for sildrende regnvær var det nesten 60 seksjoner som deltok på tirsdagens dugnad. Det ble raket løv foran og bak blokka, fjernet mose fra grusveier og fra hellene på Kjells aveny samt at det ble utført vedlikehold av tennisbanen. Etterpå var det boller og brus til våte og kalde store og små. Styret ønsker å takke alle oppmøtte for en super innsats. De som ikke hadde mulighet til å stille får mulighet til å bidra med en økonomisk skjerv via giro som kommer i posten. Betaling er frivillig.