GSM portåpner aktivert

GSM portåpner aktivert04.05.2015

Den nye telefonstyrte portåpneren er nå aktivert. Alle beboere som har registrert seg på styrekontoret skal ha mottatt en sms med instruksjoner for bruk. Dersom det er noen som mot formodning ikke har fått sms'en; vennligst kontakt styrekontoret. Vi minner om at tjenesten er gratis og at ingen tellerskritt vil bli belastet ved bruk.