HenderÅrsmøte i sameiet avholdt onsdag 29. april 2015

01.05.2015

Årets sameiermøte ble avholdt onsdag 29. april kl. 18.30 på Sameiestua. Totalt 69 seksjonseiere var tilstede, mens 23 var representert ved fullmakt. Totalt 92 stemmeberettigede.
Blant sakene det ble stemt over var fremtidig utbygging av det planlagte elbil-anlegget, felles brannvarslingsanlegg, felles skiltstandard for inngangspartier m.m.
Valg av styremedlemmer var i tråd med valgkomitéens innstilling, og innebærer en videreføring av dagens styresammensetning.

For detaljer; se årsmøteprotokollen som snart finner veien til din postkasse.