SøppelSøppel og eiendeler i korridorene

22.04.2015

Styret må be alle beboere om ikke å kaste eller sette fra seg søppel og/eller gjenstander i korridorene. I forbindelse med oppussingen har vi blitt varslet av entreprenør at enkelte beboere setter fra seg søppelposer og andre gjenstander i korridorene. Flere steder er det søl og merker som må vaskes eller renses. Dette vil få økonomiske konsekvenser.

Vi minner om at det i henhold til brannforskriftene ikke er tillatt å sette fra seg eiendeler eller søppel i korridorene.
Til slutt vil vi minne om at det ikke er tillatt med dørmatter utenfor egen inngangsdør. Dette pga. renhold.