GSM portåpner installert på garasjeporten

08.04.2015

GSM portåpnerFlere har nok merket seg at det med det nye elektroniske låsesystemet fra Kaba Møller Undall, ikke er mulig å slippe inn besøkende i garasjeanlegget mellom kl 23.00 og 06.00 uten at man fysisk må gå ned til porten for å åpne den. For å supplere systemet har styret derfor installert en GSM-styrt portåpner. Med dette systemet kan man åpne porten ved å ringe et gitt telefonnummer fra mobil eller fasttelefon. Porten åpnes kun ved oppringing fra forhåndsgodkjente nummere. Tjenesten er gratis og ingen tellerskritt vil bli belastet.

Tips: lagre portens telefonnummer under favoritter, sånn at du har det lett tilgjengelig når du kommer kjørende eller trenger å åpne porten for besøkende. Vi fraråder alle brukere fra å betjene telefonen mens de kommer kjørende mot porten, men minner samtidig om at endel telefoner har såkalt stemmestyring, som i praksis betyr at du bare kan si «ring garasje», «call garasje» e.l. mens du kommer kjørende, hvorpå porten vil åpne seg. Tøft.

For å ivareta sikkerheten og hindre uvedkommende adgang gjelder følgende for registrering av brukere:

Brukere vil få tilsendt telefonnummer til porten etter registrering. Systemet vil bli aktivert 30. april. Vi ber om at alle som ønsker tilgang registrerer seg innen denne datoen.