KabeltrommelVandalisme og skadeverk bak A-blokka

19.03.2015

Natt til forrige søndag rullet det en kabeltrommel ned gangveien på baksiden av A-blokka og smalt inn i trappehuset ved AB. Bare flaks hindret at det ikke var personer i veien eller at den ikke rullet inn i et soveromsvindu og forårsaket betydelige skader på både personer og materiell. En annen trommel traff og smadret bommen vår.

Hendelsen er et resultat av vandalisme utført av ungdommer etter at tromlene har blitt liggende usikret i forbindelse med anleggsarbeider ved nr. 16. De som sto bak hendelsen bør prise seg lykkelige for at ikke deres handling fikk et langt mere tragisk utfall. Styret ser meget alvorlig på hendelsen, og har varslet Hafslund/Nettpartner som vi anser som ansvarlige for sikring av disse tromlene om at vi ønsker erstatning for de materielle skader sameiet ble påført, og at de må gi en garanti for at slike sikkerhetbrister ikke oppstår under det videre arbeidet.

Nettpartner har garantert for at de skal fjerne tromlene med umiddelbar virkning og har i tillegg tilbydt seg å ta kostnaden for å bygge et betongfundament for oppføring av ny bom til sameiet vårt. Vi håper å slippe flere slike hendelser i fremtiden og ber beboere være vaktsomme og melde fra om de blir vitne til uønsket aktivitet i området.