Nytt og forbedret rutetilbud på linje 56

Ruter19.03.2015

Styret har i samarbeid med Grefsenlyst borettslag hatt en lengre dialog med Ruter om utvidelse av rutetilbudet på linje 56. Det har lenge vært usikkerhet om dette ville la seg gjøre pga. ressursknapphet hos Ruter. Men i dag kom gladmeldingen om at de har besluttet å ta våre ønsker til følge og herved vil utvide tilbudet fra 20-minutters til 15-minutters ruter i rushtiden. Det vil altså bli 4 avganger per time istedenfor 3. Endringen gjelder fra 7. april 2015.