KlubbeOrdinært sameiermøte – 29. april 2015

13.02.2015

Jf. Lov om Eierseksjoner § 33 skal styret varsle seksjonseiere om tid og sted for ordinært sameiermøte og om frist for innlevering av saker som ønskes behandlet.

Sameiet Grefsen Terrassehus vil avholde ordinært sameiermøte onsdag 29. april 2015. I forkant av det varslede møtet vil alle seksjonseiere motta formell innkalling med informasjon om klokkeslett og sted for møtet.

Forslag som ønskes behandlet av sameiermøtet må være styret i hende senest 28. februar 2015. NB! Legg merke til at fristen i år er satt tidligere enn foregående år. Dette for å sikre en effektiv og god behandling av alle saker som ønskes fremlagt.

For innsendte forslag ber vi om at:

Forslag kan sendes via eller leveres i brevsprekken på styrekontoret i 1. etg.