Maling av dørTilleggsinformasjon om dører – maling og lydisolasjon

06.02.2015

De nye inngangsdørene som alle beboere nå skal ha mottatt tilbud på, leveres hvite på innsiden. Dersom beboere som idag har gammel dør med blå eller annen farge på innsiden, ønsker å få denne malt i tilsvarende hvit, kan entreprenøren utføre dette for en pris pålydende kr. 1025,- ink. mva. pr. dør. Interesserte bes kontakte styrekontoret snarest. Siste frist for bestilling og betaling er torsdag 12. februar.

Det har også kommet noen få henvendelser fra beboere som ønsker pristilbud på en mere lydisolert dør enn den som ble distribuert i tilbud (40 dB demping). Det finnes en alternativ dør med demping på 47 dB. Pris kr. 36.005,- ink. mva. Man vil imidlertid ikke få fullt utbytte av denne dempingen da selve veggen rundt døren har en demping på «kun» 35-40 dB. Dette alternativet er derfor ikke anbefalt med mindre man på eget initiativ ønsker å gjøre ytterligere lydisolering av vegg inne i egen leilighet. Skulle noen allikevel være interessert i slik lydisolert dør gjelder samme tidsfrist som nevnte bestilling av maling; torsdag 12. februar.