ForsikringNy forsikringsleverandør for sameiet

21.01.2015

Etter en gjennomgang av sameiets forsikringsavtaler har styret funnet det hensiktsmessig å kontakte flere forsikringsleverandører for å undersøke muligheter for kostnadsbesparelser. Etter en større anbudsrunde har sameiet med virkning fra januar d.å. derfor avsluttet kundeforholdet hos Gjensidige. Ny leverandør er Profinans Berkley. Polisenummer er 103 106.1. Dette leverandørbyttet utgjør en årlig besparelse i forsikringspremie på ca 25 %.