Rutetilbud på Ruters linje 56 Nydalen - Solemskogen

Ruter19.01.2015

Styret har i samarbeid med Grefsenlyst borettslag hatt en lengre dialog med Ruter om utvidelse av rutetilbudet på linje 56.

Foreløpig tilbakemelding fra Ruter er at de har begrensede ressurser til utvidelse av tilbudet, men at de vil vurdere kapasitetsbristen på linje 56 opp mot andre linjer til en planlagt ruteendring 7. april 2015. I den sammenheng vil det bli vurdert en løsning med 15-minutters ruter i stedet for dagens 20-minutters rute i rushtidene. Endelig avgjørelse vil bli tatt i løpet av februar måned. Beboerne vil bli holdt løpende informert.