KorridorOppstart av korridoroppussing i uke 4

16.01.2015

Startskuddet for oppussing av korridorer går til uka. Først ut er 8. etasje, deretter følger 4. og til slutt 1. etasje. Det vil bli perioder med støy. Ekstraordinære støyarbeider vil bli forsøkt varslet separat. Det jobbes for å få gjennomført maling av dører innenfor de gitte budsjettrammer, da det var et overveldende flertall for dette på det ekstraordinære årsmøtet. Det jobbes også med fargevalg for dørene. Standardfarge er ikke anbefalt, da dette vil gi ulike nyanser avhengig av malingstype/leverandør.

Styret ønsker å takke for alle innspill fra beboere, og vil så langt det er mulig prøve å justere i henhold til flertallet av disse. Flere detaljer inkludert fremdriftsplan kommer.