SmørejernSmørerom i sameiet

12.03.2013

Det er nå innredet et rom for smøring av ski i sameiet. Rommet er utstyrt med smørebenk og smørejern.

Ta kontakt med vaktmester (tlf 930 18 287) eller styrekontoret for å få tilgang til rommet.