Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

FliserFliser må legges på nytt

16.10.2012

De nye hvite flisene som er lagt i heisrommene i garasjeetasjen, må legges om. Entreprenøren har lagt flisene liggende, mens de – i henhold til bestillingen – skulle vært lagt stående. Valget av stående fliser er begrunnet i faglige og estetiske råd for legging av fliser i små/trange rom. Også skapene i de samme heisrommene skulle ha vært fjernet før de nye flisene ble lagt på.

Entreprenøren beklager alt dette, og vil gjøre endringene kostnadsfritt for sameiet.

Ekstraarbeidet vil forsinke arbeidsprosessen et par uker, men på grunn av ellers god fremdrift vil likevel hele oppussingsprosjektet av inngangspartiene trolig sluttføres i henhold til planen – i løpet av november måned.