Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

KartBaktomta til offentlig ettersyn

22.08.2012

Omsider er tomta bak blokk E – også kalt baktomta – lagt ut til offentlig ettersyn, med frist til 17. september for å komme med kommentarer.

Ulike styrer har arbeidet med saken helt siden et ekstraordinært sameiermøte i 2007 vedtok å starte en reguleringsprosess. Stadig nye krav og endrede forutsetninger fra kommunens side er hovedårsaken til at arbeidet har tatt så vidt lang tid.

Vedtaket fra 2007 dreide seg utelukkende om å regulere eiendommen for boligbygging. Et eventuelt salg må vedtas på et fremtidig sameiermøte. Motivasjonen for vedtaket i 2007 var å sikre høyest mulig gevinst ved et fremtidig salg og unngå eventuell kommunal ekspropriasjon. Et uregulert område har atskillig lavere verdi enn et område som er regulert til boliger.

Den som ønsker detaljert informasjon kan klikke på www.pbe.oslo.kommune.no eller besøke Plan- og bygningsetaten, Deichmanske hovedbibliotek eller Informasjonssenteret i Rådhuset og lese planforslaget.

Også nylig avgått styremedlem i SGT, Sunniva Jakhelln, kan kontaktes på telefon 22 15 81 54 eller 900 35 675 for ytterligere informasjon.

Linker til informasjon fra Plan- og bygningsetaten

Link Oversikt
PDF Saksfremstilling (PDF)
PDF Forslagsstillers saksfremstilling (PDF)
PDF Forhåndsuttalelser (PDF)
PDF Risiko- og sårbarhetsanalyse (PDF)
PDF Trafikkanalyse og støyvurdering (PDF)
PDF Plankart (PDF)