Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

NabopratTa direkte kontakt

24.05.2012

Styret får jevnlig henvendelser fra beboere om å gripe inn – overfor andre beboere som bråker, pusser opp eller hensetter ting i korridorene. Andre skriver i Terrassetanker om misnøye med folk som røyker på terrassene eller som trener i reposene(!).

Styret vil oppfordre den enkelte til i størst mulig grad selv å ta direkte kontakt med den det gjelder.

Styret vil nemlig ofte ikke ha god nok kunnskap om situasjonen til å ta affære. Uten førstehåndskunnskap om det påståtte forholdet kan det også være problematisk for styret å konfrontere beboere om påståtte regelbrudd. Det er heller ikke til å stikke under en stol at enkelte tåler mindre bråk enn andre, og at ikke alle klager har like stor relevans.

Ved gjentatte klager, og der flere beboere klager, vil styret kunne føle seg tryggere på at klagen er godt fundert, og ta det opp med den det gjelder. Det skjer med jevne mellomrom.

Styrets erfaring er også at direkte kontakt mellom naboer ofte fører til det beste resultatet, og at man på den måten også får større forståelse for naboens opplevelse av situasjonen.