Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

VikepliktskiltVikeplikt – like langt

25.03.2012

Det har tidligere vært enighet mellom styrene i SGT og Grefsenkollveien 14 om at det skulle settes opp et privat vikepliktskilt ved utkjørselen fra GK 14, rett før bilistene fra GK kjører ut i vår felles vei som leder opp mot Grefsenkollveien.

Men nye koster i styret i GK 14 ser nå annerledes på dette, og sier nei til dette. Begrunnelsen fra GK 14 er at de angivelig har så mange skilt på sitt område at et nytt skilt ikke vil bli oppfattet, og dermed kan virke mot sin hensikt. SGT har vist til tidligere avtale, og ment at et av trafikkens aller mest sentrale skilt – vikepliktskiltet – kanskje burde få forrang foran mange private parkeringsskilt, men vi har altså ikke nådd frem.

Det er lite vi kan gjøre med dette pr nå, bortsett fra å gjøre oppmerksom på at vanlige vikepliktregler gjelder. Vi har altså vikeplikt til høyre, og vil dermed måtte stoppe for biler som kommer ut fra GK 14 når vi kjører ut fra vårt garasjeanlegg – uansett hvor stor fart vi mener vi trenger på vinterstid for å forsere bakken.

Når det gjelder Grefsenkollveien 16, så er det mer uproblematisk. Bilister fra GK 16 vil ha ordinær vikeplikt til høyre, og dermed måtte stoppe for oss når vi kjører ut fra vårt garasjeanlegg.

Når det er sagt: GK 14 har likevel anbefalt for sine beboere at de praktiserer vikeplikt overfor oss. Det har de gjort gjennom en melding på sin hjemmeside.

Men mange besøkende og nye beboere i GK 14 vil nok dessverre ikke ha fått med seg denne henstillingen. Det er nok derfor lurt for oss å være klar over at det er vi som har vikeplikt – selv om de stopper for oss. For smeller det, så er jussen klart på GK 14s side.