Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

KalkulatorLavere fellesutgifter i april – for halvparten

12.03.2012

Om lag halvparten av seksjonene (187 av 361) har brukt mindre strøm i 2011 enn det de har betalt inn på forhånd via fellesutgiftene. Nytt av året er det at disse får pengene tilbake gjennom en redusert innbetaling av fellesutgifter for april. Skal du ha 1000 kroner tilbake, vil du altså få fellesutgiftene redusert med 1000 kroner i april.

For de som har tilgodebeløp som er større enn hva de betaler i fellesutgifter, settes april-giroen i null og resterende trekkes på mai, eventuelt også juni og juli.

Tallene for 2011 viser også at det er enorme forskjeller i strømbruk. Hvis vi tar for oss de største leilighetene (5-roms) er det fire seksjoner som får tilbake 8.000-10.000 kroner, mens et 20-talls seksjoner får en ekstraregning på 7.000-10.000 kroner. Det betyr at for de som ønsker å spare penger gjennom å redusere strømforbruket, så er potensialet stort.

Samtidig viste en undersøkelse styret gjennomførte i fjor at hvor du bor i sameiet virker inn på forbruket. Ytterleilighetene, de såkalte gavl-leilighetene, hadde f.eks. et vesentlig høyere strømforbruk enn leilighetene innenfor seg.