Oppussing av østfasaden i oktober 2007

Avslutning av arbeidene på østfasaden for høsten

23.10.2007

A, B, C og D-blokken ferdigstilte nå til høsten

Pga. tiltakende fuktighet i betongen, blir arbeidene med østfasaden avsluttet for høsten 1. november i år.
Da er oppussingen av østfasadene på blokk A, B, C og D ferdigstilte. I tillegg er mellombyggene ferdigstilte, omtekking av tak og beslag på alle trappetårn gjennomførte og betongarbeidene på trappetårnene gjennomførte.
Det eneste som gjenstår er vask og malerarbeidene på østfasaden blokk E og malerarbeidene på tårnene. Dette vil bli utført våren 2008, med ferdigstillelse innen utgangen av juni 2008.

Fordi det har vært en del fuktig vær denne sommeren, har styret tillatt Overflateteknikk å utføre noe arbeide i helgene i tillegg til arbeidet på hverdagene, for å sikre at østfasadene på de 4 første blokkene skulle kunne bli ferdigstilte før man måtte avslutte før høsten.

På østfasaden har det vært anledning til å bruke lifter under arbeidet i stedet for stillaser, unntatt på blokk A hvor det måtte brukes stillas fordi liftene ikke kunne komme til. Lifter er en rimeligere løsning enn stillaser, noe som er grunnen til at man valgte denne løsningen.
Imidlertid måtte man ha stillaser dersom byggene skulle tildekkes. Dette medfører at en oppussing hvor man baserer seg på lift, blir mer avhengig av været enn dersom man baserer seg på stillaser som gjør tildekking mulig.

Tatt i betraktning hvor fuktig vær det har vært i sommer, har det vært en rimelig bra fremdrift i prosjektet.

Les mer om oppussingen av østfasaden