KlokkeOppussing av østfasaden, arbeidstid

15.06.2007

I følge byggemøtereferat nr 3 datert 14. juni 2007 refereres følgende:

Arbeider kan utføres fra kl 07.00 - 19.00. Støyende arbeider skal utføres i perioden mellom kl 08.00 og kl 17.00. Malingsarbeide på blokk A kan utføres frem til kl 21.00. For blokkene B, C, D og E vil lift bli brukt. Lift kan brukes i perioden fra kl 07.00 - 19.00.

Les mer om oppussingen av østfasaden