Østfasadens «new look»

Oppussing av østfasaden, fargevalg

15.06.2007 (oppdatert 21.06.2007)

Betongrehabilitering av østfasaden er påbegynt og etter hvert vil Blokk A bli rengjort og malt. Styret har innhentet forslag fra en fargekonsulent og fra kyndig sameier med erfaring i fargesetting på bygg. Det er grunn til å tro at de samme farger som er brukt på vestfasaden vil også bli brukt på østfasaden. På styremøte 20. juni vil styret diskutere fargevalg for østfasaden.

Fargesetting på heisetårnene er under vurdering og en endelig beslutning kan utsettes til over sommeren (august). Det foreligger fargeforslag for tårnene og disse er «slått opp» til beskuelse på to av tårnene. Det foreligger to ideforslag når det gjelder fargesetting av tårnene. Det ene forslag er at alle tårnene har samme farge og det andre forslag tilsier at tårnene har forskjellig farge.

Det er rimelig å tro at flere sameiere har spesielle og sterke meninger om fargevalg. Styret inviterer til å komme med synspunkter - skriftlig - på fargesetting av heisetårnene.

Les mer om oppussingen av østfasaden