ØstfasadenArbeider settes i gang

18.05.2007

Informasjon fra OBOS Prosjekt AS

Vi vil med dette informere om at BM Overflateteknikk AS nå er klare til å begynne med rehabiliteringsarbeidene på østfasaden i blokk A. Stillas er ferdig montert, og de fysiske arbeider på fasaden starter opp mandag 21. mai.

I den forbindelse ber vi om at beboerne holder sine vinduer lukket mens arbeider pågår, både på grunn av støv fra arbeidene og på grunn av faren for innbrudd. Lufting bør derfor kun foretas etter at arbeidene er avsluttet for dagen, og mens beboerne er hjemme.

Det er også viktig å passe på at ingen tar seg ut på stillaset, enten via vinduer eller fra bakkeplan.

Les mer om oppussingen av østfasaden