Kjell Huslid og Rolf Warløs

Rehabilitering av østfasaden

04.11.2005

Styret er enig i at østfasaden også trenger en opprustning og at noe må og skal gjøres.

Styret innhenter i disse dager priser på rehabilitering av baksiden og vil vurdere om det er mulig å få til dette som en forlengelse av arbeidene som nå pågår på vestfasaden og innenfor en akseptabel kostnadsramme.

Hvis styret finner det hensiktsmessig og økonomisk forsvarlig å starte til våren/sommeren, vil et slikt forslag bli fremlagt enten på et ekstraordinært sameiermøte eller på det ordinære årsmøtet i april 2006.

Les mer om oppussingen av østfasaden