MarkiserMarkiser

Det er vedtatt av sameiemøtet at markiser over terrassene eller luftebalkong skal være kornblå. Nærmere opplysninger om kvalitet og farge kan fås av styresekretær. Se også standarder.

Markiser må holdes i stand, slik at de ikke virker uakseptabelt forstyrrende på fasaden. Beboere med markiser som er ødelagt, svært skitne eller sterkt falmet, må enten rengjøre markisen, skifte duken eller fjerne markisen helt.

Har du jordslag eller grønn algevekst på markisen finnes det et lite vidundermiddel: Ship Shape. Dette er et vaskemiddel som man får kjøpt hos fargehandlere. Middelet er effektivt for å få fjernet jordslag før vinteren setter inn.

Ikke kast sigarettsneiper og aske over terrassekanten! Dette havner på naboenes terrasser og kan føre til skader/brennmerker på markiser og på klær og sengetøy som tørkes/luftes.

Relatert info