FuglFugler


Av helsemessige grunner må man ikke tillate fugler å bygge rede på terrassene. Det er for Ývrig et alminnelig ønske blant beboerne at man ikke mater fugler på terrassene.